Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Gästrike-Hammarby-Storvik Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gästrike-Hammarby-Storvik Södra 1681 15,6% 29,4% 24,3% 30,8% 5,9% 49,2% 50,8% 2,0%  
Summa 1681 15,6% 29,4% 24,3% 30,8% 5,9% 49,2% 50,8% 2,0%

http://www.val.se