Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Sandviken Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandviken Centrum 2198 21,7% 20,4% 20,0% 37,9% 6,3% 47,2% 52,8% 2,2%  
Summa 2198 21,7% 20,4% 20,0% 37,9% 6,3% 47,2% 52,8% 2,2%

http://www.val.se