Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Hemlingby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemlingby 1308 14,1% 36,0% 31,3% 18,5% 7,0% 51,5% 48,5% 1,5%  
Summa 1308 14,1% 36,0% 31,3% 18,5% 7,0% 51,5% 48,5% 1,5%

http://www.val.se