Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Öster-Alderholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öster-Alderholmen 1418 26,4% 32,7% 23,5% 17,5% 7,1% 52,5% 47,5% 10,5%  
Summa 1418 26,4% 32,7% 23,5% 17,5% 7,1% 52,5% 47,5% 10,5%

http://www.val.se