Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Ramsjö-Hennan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ramsjö-Hennan 545 9,0% 22,8% 29,5% 38,7% 6,4% 53,0% 47,0% 2,0%  
Summa 545 9,0% 22,8% 29,5% 38,7% 6,4% 53,0% 47,0% 2,0%

http://www.val.se