Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Edsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edsbyn 1838 17,0% 25,1% 27,5% 30,4% 6,1% 48,2% 51,8% 1,3%  
Summa 1838 17,0% 25,1% 27,5% 30,4% 6,1% 48,2% 51,8% 1,3%

http://www.val.se