Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Ovanåker N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ovanåker N 1958 16,8% 31,9% 29,6% 21,7% 7,3% 52,4% 47,6% 0,7%  
Summa 1958 16,8% 31,9% 29,6% 21,7% 7,3% 52,4% 47,6% 0,7%

http://www.val.se