Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Ockelbo Byar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ockelbo Byar 1754 11,3% 28,5% 32,5% 27,7% 6,3% 53,2% 46,8% 2,3%  
Summa 1754 11,3% 28,5% 32,5% 27,7% 6,3% 53,2% 46,8% 2,3%

http://www.val.se