Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Stallbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stallbacken 942 15,6% 34,1% 26,6% 23,7% 7,5% 53,2% 46,8% 3,5%  
Summa 942 15,6% 34,1% 26,6% 23,7% 7,5% 53,2% 46,8% 3,5%

http://www.val.se