Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Magneten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Magneten 1115 30,5% 28,3% 18,0% 23,1% 10,1% 51,5% 48,5% 3,3%  
Summa 1115 30,5% 28,3% 18,0% 23,1% 10,1% 51,5% 48,5% 3,3%

http://www.val.se