Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Skogsbo C-Grytnäs gärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogsbo C-Grytnäs gärde 1762 13,0% 32,7% 23,8% 30,5% 5,8% 48,5% 51,5% 1,1%  
Summa 1762 13,0% 32,7% 23,8% 30,5% 5,8% 48,5% 51,5% 1,1%

http://www.val.se