Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Husby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Husby 1184 13,5% 27,3% 29,2% 30,0% 7,0% 50,4% 49,6% 2,4%  
Summa 1184 13,5% 27,3% 29,2% 30,0% 7,0% 50,4% 49,6% 2,4%

http://www.val.se