Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Tjärna Ängar - Paradiset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärna Ängar - Paradiset 1846 25,6% 29,0% 19,0% 26,4% 8,9% 53,2% 46,8% 20,7%  
Summa 1846 25,6% 29,0% 19,0% 26,4% 8,9% 53,2% 46,8% 20,7%

http://www.val.se