Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Hagalund N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund N 1451 34,3% 28,5% 19,5% 17,8% 10,0% 51,0% 49,0% 7,4%  
Summa 1451 34,3% 28,5% 19,5% 17,8% 10,0% 51,0% 49,0% 7,4%

http://www.val.se