Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Hosjö Näs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hosjö Näs 1383 16,1% 38,5% 27,1% 18,4% 8,5% 50,6% 49,4% 2,4%  
Summa 1383 16,1% 38,5% 27,1% 18,4% 8,5% 50,6% 49,4% 2,4%

http://www.val.se