Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Vika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vika 1307 14,5% 34,7% 29,8% 21,0% 6,0% 51,0% 49,0% 2,2%  
Summa 1307 14,5% 34,7% 29,8% 21,0% 6,0% 51,0% 49,0% 2,2%

http://www.val.se