Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Kyrkbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbacken 1256 18,6% 27,5% 24,8% 29,1% 7,4% 45,7% 54,3% 2,1%  
Summa 1256 18,6% 27,5% 24,8% 29,1% 7,4% 45,7% 54,3% 2,1%

http://www.val.se