Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Noret Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noret Södra 1064 21,3% 24,6% 28,5% 25,6% 9,1% 47,3% 52,7% 2,6%  
Summa 1064 21,3% 24,6% 28,5% 25,6% 9,1% 47,3% 52,7% 2,6%

http://www.val.se