Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Väster-Myckeläng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster-Myckeläng 762 17,6% 25,7% 28,2% 28,5% 6,6% 53,7% 46,3% 0,8%  
Summa 762 17,6% 25,7% 28,2% 28,5% 6,6% 53,7% 46,3% 0,8%

http://www.val.se