Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Häradsbygdens 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häradsbygdens 1 1639 16,2% 29,9% 30,1% 23,8% 8,0% 48,6% 51,4% 1,5%  
Summa 1639 16,2% 29,9% 30,1% 23,8% 8,0% 48,6% 51,4% 1,5%

http://www.val.se