Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Gagnefs 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gagnefs 4 913 15,3% 35,6% 25,0% 24,1% 5,7% 51,5% 48,5% 2,2%  
Summa 913 15,3% 35,6% 25,0% 24,1% 5,7% 51,5% 48,5% 2,2%

http://www.val.se