Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Gagnefs 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gagnefs 3 907 17,3% 33,6% 30,9% 18,2% 7,3% 51,4% 48,6% 2,6%  
Summa 907 17,3% 33,6% 30,9% 18,2% 7,3% 51,4% 48,6% 2,6%

http://www.val.se