Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Mockfjärd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mockfjärd 1716 17,1% 30,3% 27,2% 25,5% 8,0% 49,7% 50,3% 2,4%  
Summa 1716 17,1% 30,3% 27,2% 25,5% 8,0% 49,7% 50,3% 2,4%

http://www.val.se