Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Malung Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malung Ö 1714 16,9% 26,7% 25,9% 30,5% 6,3% 47,2% 52,8% 4,2%  
Summa 1714 16,9% 26,7% 25,9% 30,5% 6,3% 47,2% 52,8% 4,2%

http://www.val.se