Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Götlunda - Medåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Götlunda - Medåker 1672 14,6% 30,3% 30,0% 25,1% 6,7% 52,0% 48,0% 2,1%  
Summa 1672 14,6% 30,3% 30,0% 25,1% 6,7% 52,0% 48,0% 2,1%

http://www.val.se