Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Landsförsamlingen-Vasastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landsförsamlingen-Vasastaden 1131 17,1% 34,7% 23,4% 24,8% 8,5% 55,3% 44,7% 4,2%  
Summa 1131 17,1% 34,7% 23,4% 24,8% 8,5% 55,3% 44,7% 4,2%

http://www.val.se