Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Herrängen-Ekbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrängen-Ekbacken 907 19,8% 28,8% 19,4% 32,0% 8,3% 50,1% 49,9% 2,3%  
Summa 907 19,8% 28,8% 19,4% 32,0% 8,3% 50,1% 49,9% 2,3%

http://www.val.se