Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Meling

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Meling 1410 14,8% 30,9% 31,2% 23,1% 6,2% 51,6% 48,4% 3,6%  
Summa 1410 14,8% 30,9% 31,2% 23,1% 6,2% 51,6% 48,4% 3,6%

http://www.val.se