Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Kolarbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kolarbyn 1345 19,6% 26,4% 25,1% 28,9% 6,5% 51,7% 48,3% 14,0%  
Summa 1345 19,6% 26,4% 25,1% 28,9% 6,5% 51,7% 48,3% 14,0%

http://www.val.se