Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 44 Gryta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
44 Gryta SV 1682 15,9% 37,4% 25,9% 20,7% 7,8% 47,5% 52,5% 3,6%  
Summa 1682 15,9% 37,4% 25,9% 20,7% 7,8% 47,5% 52,5% 3,6%

http://www.val.se