Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 42 Rönnby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
42 Rönnby N 1436 10,4% 25,6% 22,8% 41,2% 5,4% 48,5% 51,5% 3,6%  
Summa 1436 10,4% 25,6% 22,8% 41,2% 5,4% 48,5% 51,5% 3,6%

http://www.val.se