Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 10 Hamre-Mälarstrand Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Hamre-Mälarstrand Ö 1679 8,9% 28,8% 29,2% 33,1% 5,4% 49,0% 51,0% 2,8%  
Summa 1679 8,9% 28,8% 29,2% 33,1% 5,4% 49,0% 51,0% 2,8%

http://www.val.se