Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 08 Viksäng Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
08 Viksäng Ö 1855 16,3% 33,5% 22,2% 28,0% 7,5% 45,3% 54,7% 5,5%  
Summa 1855 16,3% 33,5% 22,2% 28,0% 7,5% 45,3% 54,7% 5,5%

http://www.val.se