Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 27 Rytterne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Rytterne 1450 11,4% 35,0% 31,5% 22,0% 5,9% 51,4% 48,6% 4,0%  
Summa 1450 11,4% 35,0% 31,5% 22,0% 5,9% 51,4% 48,6% 4,0%

http://www.val.se