Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 26 Västerås-Barkarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Västerås-Barkarö 1497 9,8% 44,8% 26,1% 19,3% 5,7% 51,9% 48,1% 2,4%  
Summa 1497 9,8% 44,8% 26,1% 19,3% 5,7% 51,9% 48,1% 2,4%

http://www.val.se