Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 29 Skultuna tätort Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Skultuna tätort Ö 1414 18,5% 31,8% 22,9% 26,8% 8,4% 50,4% 49,6% 6,7%  
Summa 1414 18,5% 31,8% 22,9% 26,8% 8,4% 50,4% 49,6% 6,7%

http://www.val.se