Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 31 Haraker-Romfartuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Haraker-Romfartuna 1402 16,5% 33,8% 31,5% 18,1% 7,0% 53,6% 46,4% 2,9%  
Summa 1402 16,5% 33,8% 31,5% 18,1% 7,0% 53,6% 46,4% 2,9%

http://www.val.se