Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 22 Bäckby centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
22 Bäckby centrala 1902 21,4% 32,1% 23,1% 23,4% 8,3% 47,7% 52,3% 12,3%  
Summa 1902 21,4% 32,1% 23,1% 23,4% 8,3% 47,7% 52,3% 12,3%

http://www.val.se