Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 19 Hammarby-Stadshage

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Hammarby-Stadshage 1600 20,8% 32,4% 21,9% 24,9% 7,9% 48,3% 51,7% 7,1%  
Summa 1600 20,8% 32,4% 21,9% 24,9% 7,9% 48,3% 51,7% 7,1%

http://www.val.se