Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 18 Hammarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
18 Hammarby 1691 20,7% 36,3% 22,2% 20,9% 8,3% 50,7% 49,3% 15,5%  
Summa 1691 20,7% 36,3% 22,2% 20,9% 8,3% 50,7% 49,3% 15,5%

http://www.val.se