Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 15 Vetterslund-Ringduvegatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
15 Vetterslund-Ringduvegatan 1698 14,9% 25,1% 27,8% 32,2% 5,0% 48,1% 51,9% 5,2%  
Summa 1698 14,9% 25,1% 27,8% 32,2% 5,0% 48,1% 51,9% 5,2%

http://www.val.se