Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 12 Oxbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Oxbacken 1626 16,5% 26,2% 21,5% 35,8% 5,0% 43,4% 56,6% 3,6%  
Summa 1626 16,5% 26,2% 21,5% 35,8% 5,0% 43,4% 56,6% 3,6%

http://www.val.se