Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 06 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
06 Centrum 1681 29,7% 26,6% 21,7% 22,0% 7,3% 50,7% 49,3% 4,0%  
Summa 1681 29,7% 26,6% 21,7% 22,0% 7,3% 50,7% 49,3% 4,0%

http://www.val.se