Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Kolbäcks Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kolbäcks Centrum 869 19,7% 27,6% 22,3% 30,4% 8,4% 46,6% 53,4% 4,3%  
Summa 869 19,7% 27,6% 22,3% 30,4% 8,4% 46,6% 53,4% 4,3%

http://www.val.se