Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Runna - Granhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Runna - Granhammar 1603 12,8% 30,2% 28,5% 28,5% 5,1% 50,3% 49,7% 4,9%  
Summa 1603 12,8% 30,2% 28,5% 28,5% 5,1% 50,3% 49,7% 4,9%

http://www.val.se