Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Skinnskatteberg Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skinnskatteberg Södra 1758 13,5% 27,2% 31,0% 28,2% 6,9% 51,5% 48,5% 4,5%  
Summa 1758 13,5% 27,2% 31,0% 28,2% 6,9% 51,5% 48,5% 4,5%

http://www.val.se