Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Lindesbergs Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindesbergs Sydöstra 1136 19,7% 28,4% 24,5% 27,4% 7,8% 48,8% 51,2% 3,2%  
Summa 1136 19,7% 28,4% 24,5% 27,4% 7,8% 48,8% 51,2% 3,2%

http://www.val.se