Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Järntorget Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järntorget Västra 1387 15,0% 28,2% 26,5% 30,4% 7,7% 47,5% 52,5% 3,8%  
Summa 1387 15,0% 28,2% 26,5% 30,4% 7,7% 47,5% 52,5% 3,8%

http://www.val.se