Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Granbergsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Granbergsdal 952 15,9% 33,1% 32,9% 18,2% 8,5% 52,2% 47,8% 1,9%  
Summa 952 15,9% 33,1% 32,9% 18,2% 8,5% 52,2% 47,8% 1,9%

http://www.val.se