Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Askersund 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askersund 4 897 20,0% 22,0% 16,7% 41,4% 6,5% 44,7% 55,3% 1,7%  
Summa 897 20,0% 22,0% 16,7% 41,4% 6,5% 44,7% 55,3% 1,7%

http://www.val.se